SEURAKUNNALLINEN RAAMATTUKOULU
Saarijärven helluntaiseurakunta


UUDESTISYNTYMINEN


Joh. 3: 1 – 18.
Nikodeemus oli: 1. Juutalainen eli valitun kansan jäsen. 2. Hallitusmies. 3. Kouluja käynyt ja sivistynyt. 4. Uskonnollinen. 5. Siveellinen ja puhdas. 6. Vilpitön ja rehellinen.
Silti taivaan ovet pysyivät häneltä kiinni. Jeesus sanoi, että hänen pitää uudestisyntyä ylhäältä. Miksi?
Koska Aatamin synti toi synnin maailmaan. Kaikki sukupolvet sen jälkeen ovat olleet synnin alaisia ja ovat perineet häneltä syntisen luonnon (Ps. 51:7 ja Room. 5:12). Syntinen luonto saa ihmisessä aikaan lihan tekoja (Gal. 5: 19 – 21). Tuon luonnon alaisena ihmiset ovat hengellisesti kuolleita, synnin tähden Jumalan vihollisia ja myös Hänen tuomionsa alaisia.


Uudestisyntyminen ei ollut Nikodeemukselle vaihtoehto, se oli elinehto, koska hän oli edelleen syntisen luontonsa vallassa. Liha ja veri eivät voineet periä Jumalan Valtakuntaa (1.Kor. 15:50). Eikä Hän voinut myöskään mitenkään muuttaa itse luontoaan (Jer. 13: 23 ja Room. 3: 13 – 18).
Hänen täytyi uudestisyntyä kolmesta syystä: 1. Saadakseen hengellisen elämän (j. 18). 2. Ymmärtääkseen hengellisiä asioita (j. 4 ja 10) 3. Päästäkseen taivaaseen (j. 5).


Millainen kokemus uudestisyntyminen on? 1. se on hetkellinen kokemus – äsken kadotukseen matkalla on hetken päästä taivaaseen matkalla (Apt. 2: 41). 2. Se on nykyhetkessä tapahtuva kokemus eli se voidaan kokea tässä ja nyt (Apt. 16: 31). 3. Se on tietoinen kokemus – siitä voidaan olla varmoja (Room. 8:16).
Mistä voi tietää olevansa uudestisyntynyt? 1. tekee uuden luontonsa mukaisia tekoja (Gal. 5: 22). 2. kykenee rakastamaan (1.Joh. 4: 7- 8). 3. On syvä lepo ja rauha. 4. On rakkautta Jumalaan ja hengellisiin asioihin 5. On vihaa syntiä ja pahuutta kohtaan.
Ihminen herää: 1. Evankeliumin julistamisen kautta. 2. Nähdessään Jumalan aitoa ilmestymistä. 3. Joutuessaan katoavaisuutensa kanssa tekemisiin. Pyhä Henki toimii herättäjänä näyttämällä synnin, vanhurskauden ja tuomion (Joh. 16:8).


Kun Jumalan Henki on herättänyt ihmisen, tarvitaan ihmisen tietoinen päätös ottaa Jumalan pelastuskutsu vastaan. Silloin on oltava nöyryyttä tehdä parannus synnistä. Syntejä on kaduttava ja niistä on käännyttävä pois (Luuk. 15: 17 – 20). On käännyttävä Jumalan puoleen, koska Hän on se, joka uudestisynnyttää (1. Piet. 1: 3). On uskottava sydämessä, että Jeesus on kantanut juuri minun syntini omassa ruumiissaan ristin puulle ja tunnustamalla Hänet elämänsä Herraksi pelastuu (Room. 10: 9 - 10). Niin Jumala puhdistaa ihmisen sydämen uskolla (Apt. 15: 9). Jeesus itse tulee Pyhän Hengen kautta ihmiseen asumaan ja hänestä tulee uusi luomus (2. Kor. 5:17).


Uudestisyntyminen tulee täydelliseksi, kun uskoontulon merkiksi mennään kasteelle vedessä. Näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan. Kaste vedessä kuuluu oleellisesti uudestisyntymisen kokemukseen (Mark. 16: 16). Amen.