USKOVAN KOLME VIHOLLISTA

SAARIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNTA
Seurakunnallinen Raamattukoulu
20.9.2017
Mika Turunen

 

Sotakouluissa opetetaan, että ollaksemme voitollisia, meidän on tunnettava vihollisemme, sen organisaatiot, aseet, moraali ja toimintatavat. Sitä kautta on helpompi suunnitella oma voitollinen toimintamme sitä vastaan.

Näin on myös hengellisessä sodankäynnissä. Tarkastelemme tänään kolmea päävihollistamme, niiden toimintatapoja ja sitä, miten ne ovat voitettavissa.

1. VIHOLLINEN ON OMA LIHAMME
Liha on meissä asuva syntinen luonto, syntisten himojen ja halujen asuinpaikka. Niin kauan kuin tässä ruumiissa olemme, kannamme sitä mukanamme. Gal. 5: 19 kertoo miten kamalia asioita liha saa ihmisessä aikaan. Kuitenkin tärkein tieto siinä on se, että lihan tekoja harjoittavat eivät voi periä Jumalan Valtakuntaa!

Me uskovat olemme Hengestä syntyneet ja Hengen tulee meitä hallita (Gal. 5: 24 – 25). Kuitenkin tiedämme, että liha on voimakas vihollinen. Liha ja Henki sotivat meissä toisiaan vastaan (Gal. 5:17). Paavalikin oli ajoittain ajautua epätoivoon tässä taistelussa (Room. 7: 18- 24). Lihallinen uskova tekee edelleen lihan tekoja (1.Kor. 3:3) eli hän on tottelematon ja kapinallinen, sen sijaan, että antautuisi Hengen johdettavaksi.

Miten tässä taistelussa pääsee voitolle? Liha toimii meissä erilaisten himojen ja halujen kautta. Älä tahallasi anna niille mahdollisuutta herätä. Esimerkiksi jos ongelmasi on alkoholi, niin sinun paikkasi ei ole ravintola tai viinakauppa. Room. 8:13 on annettu loistava lääke: meidän tulee Hengellä kuolettaa lihamme teot! On siis tultava Hengessä niin vahvaksi, että kykenemme vastustamaan ja voittamaan lihan meissä herättämät synnilliset himot. Paras lääke on olla täynnä Pyhää Henkeä (Ef. 5:18) ja harjoittaa itseään kaikkeen jumalisuuteen lukemalla Sanaa, rukoilemalla, paastoamalla, ylistämällä, puhumalla kielillä, palvelemalla, todistamalla, olemalla uskovien yhteydessä ja uhraamalla. Jatkuva hengellinen harjoitus on tärkeää, koska synti asuu meissä. Jos emme harjoita Henkeämme, synti tulee esiin kuten rikkaruohot luonnossa.

2. VIHOLLINEN ON MAAILMA JA SEN HENKI.
Jumala loi maailman ja kaikki mitä Hän loi, se oli hyvää. Maailma, jossa elämme, ei kuitenkaan ole enää pelkästään Jumalan luoma maailma. Syntiinlankeemuksen johdosta se on Jumalasta luopunut ja kirouksen alainen. Sekin on nyt odottamassa lunastuksen päivää. 1. Joh. 5:19 kertoo, että koko maailma on pahan vallassa. Se on pimeyden, valheen, orjuuden ja kuoleman vallassa. Tämä näkyi selkeimmin siinä, että kun Valkeus tuli maailmaan, niin ihmiset rakastivat enemmän pimeyttä kuin valkeutta (Joh. 3:19). Siksi Jeesus torjuttiin ja Hänet ristiinnaulittiin.

Uskova on erotettu maailmasta Jumalaa varten (Joh. 17:6). Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. 1. Kor. 2: 12 sanoo, että meillä ei ole maailman henkeä, vaan Jumalan Henki. Maailma pyrkii vaikuttamaan meihin pahuudellaan. Se pyrkii viemään meidät pois Jumalasta ja Hänen tahdostaan. Se pyrkii siirtämään meidät pois Jumalan Hengen johdosta tottelemaan maailman henkeä. Meidät on kuitenkin kutsuttu pelastautumaan siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee (2. Piet. 1:4). Puhtaaseen Jumalanpalvelukseen kuuluu varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta (Jaak. 1:27). On hyvä muistaa, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan (Jaak. 4:4).

Miten taistella maailmaa ja sen henkeä vastaan? Room. 12:2 on vastaus. Se sanoo: Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne mikä on Jumalan mielen mukaista, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Meidän tulee tutkia ja elää todeksi Jumalan tahtoa tässä ajassa. Sanan ja rukouksen kautta me annamme Pyhän Hengen uudistaa mieltämme ja todistaa meille, mikä on Jumalan tahto missäkin asiassa.

3. VIHOLLINEN ON SIELUNVIHOLLISEN VOIMAT.
Tässä on päävihollisemme (Ef. 6:12), joka käyttää myös lihallisuuttamme ja maailman henkeä meitä vastaan. Sielunvihollista on varottava jatkuvasti, koska se etsii aina saalista (1. Piet. 5:8). Sen pyrkimyksenä on siirtää omaa tuomiotansa estämällä ihmisiä pelastumasta (Ilm. 20:10). Siihen ei saa koskaan suhtautua aliarvioiden tai ylimielisesti (Juuda 1: 8-10).

Pimeyden voimat vaikuttavat meihin eri tavoilla. Tunnetuin toimintatapa on se, että ne pyrkivät saamaan meidät epäilemään Jumalaa ja Hänen tarkoitusperiään (1. Moos. 3:1).

Toiseksi ne pyrkivät vaikuttamaan jumalasuhteeseemme syntisen luontomme kautta. Ne pyrkivät herättämään meissä synnillisiä himoja, jotka johtaisivat synnillisiin tekoihin ja lopulta kuolemaan tai niin, että emme kykenisi olemaan Jumalalle otollisia väärän mielenlaadun tähden (2. Kor. 2:10 – 11 ja Ef. 4: 30 - 32).

Kolmanneksi se pyrkii sitomaan meitä tämän maailman henkeen, kaikkinaisiin opintuuliin, ihmisten arpapeleihin, okkultismiin ja eksytysten kavaliin juoniin (Ef. 4:14 ja 6:11).

Mikä on paras lääke saatanaa ja sen joukkoja vastaan?
1. Olkaa Jumalalle alamaisia ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee (Jaak. 4:7).
2. Ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu (Ef. 6:13).
3. Vastustakaa sitä Jumalan Sanalla (Matt. 4: 1 – 11).

YHTEENVETO
Meidän tulee nöyryyttää ylpeä sydämemme ja alistua täysin Jumalan hallintavaltaan ja Pyhän Hengen ohjaukseen. Sen lisäksi on harjoitettava itseämme kaikkeen jumalisuuteen. Tällä tavalla saamme kulkea voittosaatossa Kristuksessa. Amen.