Raamattukoulu
Saarijärven helluntaiseurakunta

Sirja Oittinen 26.4.2017

Terve kristillinen minäkuva

Ef. 3:16-17
”Rukoilen, että hän Henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne.”

Mikä on sisäisen ihmisen merkitys? Minäkuva lähtee sisältä.
Snl. 4:23 ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.”
- Vanhassa testamentissa Jumala lupasi antaa kansalleen kovettuneen sydämen tilalle tuntevan lihasydämen.
- Jeesus kertoi pahojen ajatusten ja tekojen lähtevän juuri sydämestä.

- VT:ssa Jumalan asumus: ilmestysmaja ja temppeli. Nykyisin Jumalan asumus on ihmissydän. Jumala tekee meissä työtään parantaen ja eheyttäen, jotta meidän sisin voisi olla ehjä asumus hänelle ja jossa vallitsisi hänen rauhansa.

- Jumala, joka tietää kaiken, haluaa, että mekin puhumme hänelle.
- Jumalan kysymykset Aadamille, Kainille ja Elialle kertovat puhumisen merkityksestä vaikeassa tilanteessa. Jumala on säätänyt meidän mielenterveyden parhaaksi sen, että sanotamme tunteemme hänelle.
- Jumala ei lähde pois luotamme silloin kun teemme väärin, vaan hän pyytää meitä puhumaan.
- Jumala on läsnäoleva Jumala, meidän sydämemme on hänelle avointa.

Sisäinen maailmamme voidaan ajatella taloksi, jossa jokaisen huoneen välillä on yhteys:

 

TUNNEHUONE

– Tunnehuone pitää sisällään kaikki tunteemme, myös tunteettomuuden.
– Tunteva Jumala loi ihmisen tuntevaksi.
– Tunteisiin emme voi paljoa vaikuttaa. Ei ole olemassa kiellettyjä tunteita.
– Tunne on tärkeä apu kertomaan meille myös asioiden taakse kätkeytyvistä merkityksistä: Miksi tunnen niin kuin tunnen? Onko esille tulevan tunteen takana jokin piilossa oleva tunne?

Jumala kaipaa, että kerromme hänelle sen, miltä meistä tuntuu.

AJATUSTEN HUONE

– Ajatusten huone on kuin puutarha, jossa pystyy kasvamaan niin oikeita kasveja kuin rikkaruohoja.
– Rikkaruohoista pitää päästä eroon jotta ne eivät valtaa alaa.
– Rikkaruohoja ovat liialliset yleistykset, väärät uskomukset, väärät ajatukset.

Mikä on minun ajatusteni rikkaruoho?
Miten näen itseni?

Jeesus on totuus ja haluaa totuudellaan puhdistaa ajatusten huoneemme.
Identiteettimme perustus on siinä, että olemme täysin Jumalalle kelpaavia yksin Kristuksen työn tähden.

”Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Fil. 4:8

TAHDON HUONE

- Tahdon huone sisältää meidän elämämme valinnat.
– Esim. Tuhlaajapoika ja Laupias samarialainen: tahdon päätös toimia ja auttaa.
- Tahdon huone sijaitsee yläkerrassa, johon johtaa välillä tosi jyrkät ja vaikeat portaat.

Erityisesti surun tai kivun kohdatessa:
- Katkeroidunko tai suljenko sydämeni?
- Kohtaanko vaikeuden Jumalan ja lähimmäiseni kanssa?
- Annanko anteeksi vai jäänkö anteeksiantamattomuuden vankilaan?
- Valitsenko kiitollisuuden vai keskitynkö niihin asioihin, joiden toivon olevan toisin?

Tahdon päätöksen huoneessa meitä kutsutaan valitsemaan Jumalan tahdon tekeminen.
Silloinkin, kun emme ymmärrä miksi.

- Tahdonpäätösten huone saattaa olla se viimeinen asia, jonka haluan tehdä. En osaa tai en jaksa tehdä päätöksiä. Joskus emme edes välitä.
- Mutta jos haluamme muutosta omaan tilanteeseemme, niin pelkästään tunne- tai ajatushuoneessa oleminen ei muuta meitä.
- Kaikki alkaa yhdestä askeleesta. Ja vain tätä päivää ajatellen.
- On lupa ottaa vain yksi askel. On lupa elää tässä hetkessä.

Mikä on polttoaineena tahdon moottorissasi?
- Usein tahdonhuone ahdistaa, koska yritämme liikaa ja omassa voimassamme.
- Jeesus on antanut meille Pyhän Henkensä voimaksi, jotta osaisimme hänen voimassaan ottaa sen yhden askeleen, joka on tälle päivälle määrätty.

KOMERO

- Kaiken keskellä on salainen siivouskomero, johon olemme sulloneet tunteita, ajatuksia tai tahdon päätöksiä, joita ei ole uskaltanut tai ei ole ollut lupa tuntea, ajatella tai tehdä.
- Me varastoimme komeroon myös sen, mitä emme soisi itsemme tai toisten huomaavan elämässämme.
- Kun meitä haavoitetaan, tämä komero on paikka, johon menemme nuolemaan haavojamme ja miettimään kostoa.
- Jeesus armossaan astui maan alimpiin paikkoihin. Hän ei säikähdä meidän komeromme sekasortoa tai kauhua. Meidän ei tarvitse salata Jumalalta yhtään mitään.
- Annammeko Jeesukselle luvan tulla raivaamaan komeroamme? Hän ei tee väkivaltaa.
- Jeesuksen armo muuttaa meitä. Asioiden valoon tuominen eheyttää. Saan kokea armoa armottomuuden keskellä tai saan tuntea tunteita, mitkä on aina ennen minulta kielletty.
- On huolestuttavampaa se, mitä piilotamme sisäämme, kuin se, mitä vuodatamme sydämestämme ulos.
- Meidät on kutsuttu tulemaan valoon ja tuomaan kaikki se esiin, mikä meitä painaa.

Jeesus sanoi:
1. Tulkaa
2. Menkää

Mihin sydämen huoneeseen sinun on helpoin ja luonnollisin mennä? Mikä taas vaikein?

”Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan.” Ef. 1:17-19