SEURAKUNNALLINEN RAAMATTUKOULU
Saarijärven helluntaiseurakunta, 2017.

TÄYTTYMINEN PYHÄLLÄ HENGELLÄ

Kaksi eri siunausta – henkikaste ja päivittäinen täyttyminen Pyhällä Hengellä.

HENKIKASTE
1. Henkikasteessa Jumalallinen persoona Pyhä Henki täyttää ihmisen (Luuk. 24: 49).
2. Kuuluu jokaiselle uskovalle (Joel. 2:28 ja Apt. 2: 16, Apt. 2:39).
3. Voima olla Kristuksen todistaja (Apt. 1:8).
4. Voima pyhityselämälle – johtaa koko totuuteen (Joh. 16: 13).

HENKIKASTEEN MERKKI
1. Hengellä täyttäjä ilmaisee itsensä kielillä puhuen (Jes. 28:11, helluntaina Apt 2: 4, Korneliuksen kodissa Apt. 10: 44 – 46 ja myös Efesossa Apt. 19:6.)

TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ HENKIKASTEESTA:
1. On tultava Jeesuksen luo (Joh. 7: 37 – 39).
2. Se on lahja jokaiselle uskovalle, jota ei voi ansaita (Apt. 1:4 - 5).
2. Ennen helluntaita odotettiin, nyt otetaan vain vastaan (Apt. 2:4).
3. Juo elävää vettä, niin vastaanotat (Joh. 7: 37 – 39).
5. Puhdistaudu Jeesuksen veressä. Tämä on tehtävä itsesi tähden – omatuntosi kykenee vastaanottamaan. Koet itsesi arvolliseksi (1. Joh. 1:9).
6. Jumala antaa aina oikeaa, älä siis pelkää (Luuk. 11:11).
7. Ihmisen on puhuttava, se mitä Pyhä Henki antaa (Apt. 2:4).
8. Otettiin vastaan usein kätten päällepanemisen kautta (Apt. 8: 17).

SUURIMMAT HENKIKASTEEN ESTEET (Luuk. 11: 9 – 11):
1. Epäilys tai epäusko (j. 9 – 10).
2. Pelko (j. 11 – 13).
3. Riittämättömyyden tunne (j. 13).

PÄIVITTÄINEN TÄYTTYMINEN PYHÄLLÄ HENGELLÄ:
Astiamme vuotavat ja meissä on käynnissä hengen ja lihan taistelu – siksi meidän tulee täyttyä Hengellä joka ikinen päivä (Room. 8: 4 – 6).

Jatkuva Hengen täyteys ei ole yhdessä hetkessä tapahtuva siunaus, kuten Henkikaste. Kysymys on enemmänkin prosessista; siitä, että suhdetta eletään todeksi joka päivä ja joka hetki.

Jatkuva Pyhän Hengen täyteys merkitsee yhä syvenevää antautumista Jeesukselle. Sinun täytyy antaa Pyhän Hengen käsitellä ja puhdistaa kaikki synnin alueet sydämessäsi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi ylpeys, kapinallisuus, tottelemattomuus, katkeruus, viha, kateus ja kiukku (Ef. 4: 30 - 32).

MITEN VOIN TÄYTTYÄ PÄIVITTÄIN?

1. Antaudu, janoa, tule Jeesuksen luo ja juo lähteestä (Joh. 7: 37 – 39).
2. Hylkää kaikki entinen ja pukeudu uuteen (Ef. 4: 22 – 24).
3. Säilytä jo saamasi Pyhän Hengen täyteys vaeltamalla Hengessä ja valkeudessa (Gal. 5:16 ja Ef. 5:8).
4. Harjoita itseäsi kaikkeen jumalisuuteen alla näkyvien rakennusaineiden kautta (1. Tim. 4:7).

HENGELLISEN IHMISEN RAKENNUSAINEET:

1. Antaudu ja nöyrry Jumalan väkevän käden alle (1. Piet. 5:6).
2. Rukoileminen (Fil. 4:6).
3. Raamatun lukeminen ja Sanan mietiskely (Hepr. 4:12).
4. Paastoaminen (Matt. 9: 14 – 15).
5. Ylistäminen ( Ps. 147:1).
6. Kielillä puhuminen (1. Kor. 14:4).
7. Rakkauden vaikuttama palveleminen (2. Kor. 8: 1 – 5).
8. Todistaminen (Matt. 28: 19 – 20).
9. Uhraaminen (2. Kor. 9:6).
10. Kristittyjen yhteyden harjoittaminen (Hepr. 10:25).

LOPUKSI:
Ef. 5: 18b: Antakaa Hengen täyttää itsenne! Annatko sinä?