PYHÄN HENGEN TYÖ MINUSSA.

Pyhän Hengen tulee olla tärkeässä roolissa uskovan elämässä. Hänellä on yksi päätehtävä suhteessa meihin. Hän on valmistamassa seurakunnasta Kristukselle morsianta, jossa ei ole tahraa, eikä ryppyä (Ef. 5: 25 – 27).

Pyhän Hengen työ meissä alkaa jo äidin kohdussa (Ps. 139: 13 – 14). Hän vaikuttaa elämässämme kohdusta ikuisuuteen.

Hän näyttää meille todeksi pelastuksen tarpeen (Joh. 16:8).

Parannuksen tehnyt ja Jumalan puoleen kääntynyt sielu uudestisyntyy Hänen kauttaan. Ihmisestä tulee siinä hetkessä Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19).

Uskoontulon jälkeen Pyhä Henki ohjaa uskovan vesikasteelle. Jeesus itse sanoi: Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus (Matt. 3:15). Pyhä Henki sanoo: joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu (Mark. 16:16). Uudet uskovat toimivat näiden kehotusten mukaan (Apt. 8:12).

Pyhä Henki haluaa antaa uskovalle myös voiman olla Kristuksen todistaja (Apt. 1: 8). Tätä siunausta kutsutaan Pyhän Hengen kasteeksi. Hän tuli opetuslapsiin helluntaina (Apt. 2: 1 – 4), Samariassa (Apt. 8: 15 – 17), Korneliuksen kodissa (Apt. 10:44) ja Efesossa (Apt. 19:6).

Hän siis auttaa meidät tälle ihanalle tielle ja antaa voiman vaeltaa siinä. Entäs sen jälkeen?

1. Hän täyttää meitä päivittäin, koska astiamme vuotavat (Ef. 5:18). Tri R.A Torrey opetti:

a). Astia vuotaa, kun ihminen rikkoo Jumalalle erottautumisensa. Vrt. Simson (Tuom. 16:19) ja (4.Ms. 6: 2 – 5).
b). Astia vuotaa synnin päästyä sydämeen. Vrt. Saul (1.Sam. 13:13 – 14, 15:3, 9,10,11,23).
c). Astia vuotaa omien halujen tyydyttämisen kautta (Gal. 5:17).
d). Astia vuotaa rahanahneuden tähden (1.Tim. 6:10). Vrt. Juudas.
e). Astia vuotaa ylpeyden tähden (1.Piet. 5:5).
f). Astia vuotaa rukouksen laiminlyömisellä (Mark. 5:30).
g). Astia vuotaa Jumalan Sanan laiminlyömisen kautta (Ps. 1:1- 3, Joos. 1:8).

2. Hän pyhittää meitä. Hän haluaa, että jumalallinen luonto kasvaisi meissä (2.Piet. 1:4). Hän muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen kasvattamalla Hengen hedelmää meissä (Gal. 5:22).

3. Hän kirkastaa meille Kristusta (Joh. 16: 13 – 14). Hän ei itse halua olla esillä, vaan Hän esittelee meille Kristuksen veren ja sen voiman.

4. Hän johdattaa meitä kaikkeen totuuteen (Joh. 16: 13). Hän tekee sen Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen ilmoituksen kautta.

5. Hän tuo elämäämme Jumalan siunaavan läsnäolon (Joh. 16:7).

6. Hän avustaa meitä kaikessa, että pääsisimme perille Jumalan Valtakuntaan (Apt. 12: 7- 11 ja 27: 44).

7. Hän jakaa meille hengellisiä lahjoja palvelutehtäviin (1. Kor. 12: 7 – 11).

MITEN ME VOIMME AUTTAA HÄNTÄ TEHTÄVÄSSÄÄN?
Tämä on tärkeä kysymys, koska siitä riippuu hengellinen kasvumme ja elämässämme kokema siunaus. Raamatun mukaan tähän vuorovaikutukseen kuuluu kaksi asiaa, toinen niistä on antautuminen ja toinen on kilvoittelu.

ANTAUTUMINEN
Meidän tulee antaa itsemme Jumalalle eli asettua vapaaehtoisesti Hänen käytettäväkseen (Room. 6:13 ja Room. 14: 7 – 8). Tästä on kysymys. Koko elämä Herralle. Kaikki se mitä minä olen, kaikki se mitä minulla on – kaikki se annetaan Jumalalle palvelemaan Hänen tahtoaan. Koko elämä annetaan tuomaan Jumalalle kunniaa. Luovutaan itsemääräämisoikeudesta ja annetaan Pyhän Hengen hallita.

Tähän päästään vain silloin, kun ihmisen valtaa syvä jano ja ikävä Jumalan luokse. Kun sielu ja henki uupuvat puolinaisuuteen ja voimattomuuteen ja uskova alkaa sydämestään rukoilla, että: tapahtukoon sinun tahtosi elämässäni, Herrani.

Sotilaan antautuessa hän luopuu aseistaan ja oikeuksistaan. Siitä eteenpäin hän on täysin voittajiensa armoilla. Voittajat päättävät jopa hänen elämästään ja kuolemastaan. Hän voi kuitenkin silti yhä kapinoida ja etsiä pakoteitä, siksi kokonaiseen antautumiseen kuuluu myös alistuminen Jumalan tahtoon kaikessa.

KILVOITTELU
Paavali oli antautunut vain yhdelle ja hän riensi kohti päämäärää (Fil. 3:13). Hän juoksi tällä kilparadalla niin kuin se, joka saa voittopalkinnon (1.Kor. 9: 24). Meidänkin on valmiita näkemään vaivaa ja harjoittamaan itsekuria päämäärään pääsemiseksi.

Laiska kilvoittelu johtaa laiskaan lopputulokseen. Pyhä Henki ei pääse tekemään työtä meissä esimerkiksi sen tähden, että emme lue Jumalan Sanaa tai rukoile. Emme ole kiinnostuneita uskovien yhteydestä, paastosta, ylistämisestä, todistamisesta, pyhyydestä ja puhtaudesta jne.

LOPUKSI
Pyhä Henki tekee työtään elämässäsi kohdusta ikuisuuteen. Hänen tulee olla paras ystäväsi tässä ajassa. Salli Hänen tehdä oma työnsä antautumalla kokonaan ja kilvoittelemalla hengellisessä elämässäsi. Amen.

MIKA TURUNEN

SAARIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNNAN PASTORI