Jukka Oittinen 7.3.2017 1/3


Raamattukoulu 8.3. - Kaste vedessä


Parannuksen teko – Usko Jeesukseen – Kaste vedessä – Pyhän hengen kaste
- Joh 3:5 ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.”
- Uudestisyntymisen neljä ulottuvuutta: parannus, usko Jeesukseen, kaste, PH
Mene kasteelle, kun...


1. Olet tehnyt parannuksen(mielenmuutos) vanhasta syntisestä elämästäsi Matt 3:8
- Hyvillä teoilla ei pelastuta, mutta ne ovat mielenmuutoksen luonnollinen
seuraus Jaak 2:18
- Hyvät teot puhtaasta halusta olla rypemättä vanhoissa synneissä. Vrt.
elämäntaparemontti


2. Uskot Jeesuksen Kristuksen kuolleen syyttömänä syntiesi puolesta ja ylösnousseen
haudastaan kolmantena päivänä ja nousseet ylös taivaaseen, josta kerran tulee takaisin
hallitsemaan maan päälle ja tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.


3. Uskot Jeesukseen niin, että haluat seurata ja totella häntä.
-ERI ASIA:Usko Jeesukseen/Usko Jeesuksen olemassaoloon


4. Löydät seuraavan sopivan tilaisuuden. Ei tarvitse olla vuosien prosessi.
-Johannes, Jeesus ja apostolit saarnasivat evankeliumia. Ne, joissa syntyi usko
kastettiin saman tien.
- Kasteen tarpeellisuus: Jeesuksen piti käydä kasteella täyttääkseen kaiken vanhurskauden
Matt 3:13-15
-Uskoon tulon ”askeleiden” ottamisen järjestys ei ole tärkeintä, kunhan kaikki askeleet
otetaan.(Noita-Simon Apt 8:22, Kornelius 10:47-48 )
Ihminen tekee
-”Jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” Ap.t.2:31
-”Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen
Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi” Ap.t. 2:38
-Pietarin puhe antoi piston kuulijoiden sydämeen → mitä meidän nyt pitää tehdä?
-Pyytää Jumalalta hyvän oman tunnon 1. Piet 3:32 Ei lihan saastan poistamista vaan
Hyvän oman tunnon pyytämistä.
-Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ananias:”Ja nyt, mitä viivyttelet(Paavali)? Nouse,
huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt 22:16


Jumala tekee
-Joh 6:44 Kukaan ei voit tulla minun luokseni ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä
häntä. Jos Jumala ei vedä ihmistä puoleensa, ei millään → puheella ole vaikutusta.
-Vertaa puheita: Pietari helluntaina → kolme tuhatta tuli uskoon Apt 2:14-41.
Stefanos kohta helluntain jälkeen → kivitys Apt 7:1-60
-Antaa hyvän omantunnon 1. Piet 3:21.
-Haudataan vanhan elämän kuollut ruumis ja syntinen oma tunto kasteen hautaan(vrt.
Jeesus haudattiin), Ylös nousee uusi luomus puhtaalla omalla tunnolla. Jumala ei muistele
enää vanhoja syntejä. Uuden elämän liitto sinetöity.
-Ananias:”Ja nyt, mitä viivyttelet(Paavali)? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna
kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt 22:16
-Yhteys entiseen elämään katkeaa lopullisesti 1. Pt 3:20-21 Nooa pelastui veden kautta
Nooa, ”kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta” 1. Piet 3:20 ”antoi vedenpaisumuksen
tulla jumalattomain maailman päälle. 2. Piet 2:5 → Pelastuvat aloittivat pelastautumisen
rakentaessaan arkkia, pysyivät pelastuksen tiellä mennessään arkkiin, pelastuminen
täydellistyi veden pestessä koko vanhan maailman syntisyyden, eikä vain jotain osaa siitä.
-Kastettu Kristukseen vrt. Kastettu Moosekseen 1.Kor 10 → (faarao=vanha elämä,
vesi=vesi, uusi elämä=elämä Mooseksen kanssa) → pelastuneet siirtyivät meren läpi, ja
vesi pyyhki pois heidän vanhan elämänsä. He aloittivat pelastautumisen jo lähtiessään
egyptin orjatyöleiriltä, mutta se tuli selväksi veden pyyhkiessä menneen elämän(hallitsijan)
pois. Silti heidän piti kulkea elämän mittainen matka luvattuun maahan pääsemiseksi.


Miten kastetaan?
-Alkukielen sana Babtizoo tarkoittaa upottaa.
-Kun olosuhteista kerrottiin, annetaan ymmärtää, että kastettiin upottamalle
-Johannes Kastaja kastoi siellä missä oli paljon vettä Joh 3:23
-Jeesus nousi vedestä Matt 3:15
-Filippos ja hoviherra astuivat veteen
-Miten onnistuu kasteen hautaan upottaminen vettä pirskottamalla tai valelemalla. Vrt
hautajaiset: Ristin teko hiekalla, vai hautakaivannon täyttäminen maalla
uskovan ¬
Lapsikaste vai aikuis kaste:
-Kaikki vanhurskaus ei edellyttänyt Jeesus-vauvan viemistä kasteelle heti syntymän jälkeen
vaan Jeesus meni itse 30 vuotiaana. Matt 3:13-17
-Perhekunnat (laaja käsite, joka sisälsi kaikki taloudessa elävät, kuten palvelijat) kastettiin
Apt 16:14-15, 18:8: Perheen ”vanhin” tuli uskoon, muut luottivat hänen arvostelukykyyn.
Lapsista ei ole mainintaa.
-Sallikaa lasten tulla tyköni siunattavaksi, ei kastettavaksi.
-Matteuksen läh.käsky 28:18-20 vrt Mark 16:15-16
-Lapsikastetta ei raamatussa kielletä, mutta missään ei ohjata kastamaan lapsia
-On sanottu:Kuka voi sanoa ettei lapsi usko(voisi sanoa takaisin:kuka voi sanoa, että lapsi
uskoo)
-Lapsikaste? Se olisi puhdistus puhtaalle, hautaaminen elävälle, kuuliaisuuden osoitus
tahdottomalta.
-Kansankirkko tarvitsee lapsikastetta hyväksyäkseen kaikki ihmiset jäsenikseen
Pelastaako kaste?
-Liian pieni arvo:En tarvitse kastetta. Riittää, kun uskon Jeesuksen.(Jos uskot Jeesukseen
miksi et tekisi ensimmäistä asiaa, jonka Hän on antanut tehtäväksi)
-Liian suuri arvo: Jos ei ole kastettu ei voi pelastua
-Sopiva arvo: Joka uskoo ja haluaa seurata Jeesusta koko sydämestään on pelastustiellä
-Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja on
kastettu pelastuu, joka ei usko tuomitaan kadotukseen (Mark 16:15-16)
-Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi suun tunnustuksella pelastutaan. Room 10:10
-Jeesus sanoo: Ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, elää, vaikka on kuollut. Joh
11:25
-Vaikka on kastettu ja on ollut uskossa, niin vain se joka kestää vahvana loppuun asti,
pelastuu Matt 24:13