Jumalan sanan merkitys

Raamattukoulu Saarijärven helluntaiseurakunta 31.5.2017

Jukka Oittinen

 

HISTORIA


 66 kirjaa n. 36 kirjoittajaa.
 Kirjoittu n. 1400 vuoden aikana.
 Sama kirjakokoelma 300-luvulta asti
 Maailman historia Jumalan ja ihmisen välisen suhteen kannalta.
 Pelastushistoria
 Historiallisesti tarkka pyhä kirjoitus → ainutlaatuinen

TOTUUS


 Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. JOH 16:6 → Jeesuksen sanomisista ei voi sanoa, ettei hän tiennyt → ei olisi kelvannut syntien lunastamiseksi
 Jeesus piti kirjoituksia totena
 Vanha, mutta pätevä, Jeesus sanoo:

 On kirjoitettu 11 kertaa
 MATT 11:10 (MAL 3:1 400 v),
 MATT 21:13 (1. Kun 8:29,30 1000 v; Jes 56:7 700 v; Jer 7:11 600 v)

 Ettekö ole lukeneet 6 kertaa
 MATT 12:3 (1.Sam 21:4-6 1000 v),
 MATT 21:42 (PS 118:22 700-1000 v),
 MARK 12:26 (2.MOOS 3:6,16)
 MATT 19:4 (1. Moos 1:27 n. 1300 v tai 4000 v)

 Asiayhteys: ei irrallisia jakeita vaan kokonaisuuksia
 Perkele siteeraa raamattua MATT 4:6 ”kirjoitettu on: Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.”
 Raamattuun kirjoitetut sanat itsessään ovat tyhjiä eikä niitä voi käyttää iskulauseina tilanteesta huolimatta.
 Sanal 25:11 ”Kultaomenia hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat”
 Raamatun virheet, epätarkkuudet ja vaikeasti ymmärrettävät kohdat:
 Käännösvirheitä(monia sanoja voidaan kääntää usealla eri tavalla)
 Kerrontatyylit vaihtelevat eri Raamatun käännöksissä
 Eri evankeliumien kirjoittavat omasta näkökulmastaan (vrt. oikeuden todistajat)
 Kulttuurierot vaikeuttavat ymmärtämistä:
 Ymmärrys:
 Uskosta osaton voi lukea Raamatun läpi ymmärtämättä mitään
 'Kyky' ymmärtää väärin Raamatun teksti Joh 21:20-23
 Pyhä Henki avaa kristityn ymmärryksen, jolloin Raamatun tekstit alkavat ”avautumaan”
 Toisto lisää ymmärrystä
 Joitain asioita on kypsä ymmärtämään vasta vuosien opiskelun ja pohdiskelun jälkeen
 DAN 12:4 ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.”
 Totuus rakkaudessa 1. Kor 13:1-2

ARMO


 ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla” ROOM 3:23
 Pelastussuunnitelma JOH 3:14-16
 ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut” Room 10:9
 Lähetyskäsky MATT 28:18-20; MARK 16:15-16; Luuk 24:46-47
 ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” ROOM 10:17

RAVINTO


 Ei ihminen elä yksin vedestä ja leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta MATT 4:4
 Jolla on jano tulkoon ja juokoon JOH 4:14
 Minä olen elämän leipä JOH 6:48
 Israelin kansa sai erämaassa ruoan Jumalalta. Tärkeämpää oli kokonaisvaltainen huolenpito koettelemusten keskellä: ruoka, vaatteet, laki, oma maa, profeetat, pakkosiirtolaisuus, paluumuutto, evankeliumi, hajaannus, paluumuutto
 Raamattua lukiessa saat hengellistä ravintoa, jolla vahvistut

VAPAUS


 Laki on kirjoitettu uudesti syntyneen sydämeen -> Heb 8:10, Heb 10:16, Jer 31:33
 Uskoon tullessa huomataan ensin se mikä jää pois. Ajatellaan Raamatun lakien rajoittavan kaiken hauskan pois.
 Sydämessä oleva laki (vahvistuu raamattua lukemalla) antaa vapauden elää hyvää elämää vrt. liikennesäännöt, kuntosali
 Vapaus luottaa siihen, että Jumalalla on hyvä tahto ja suunnitelma ihmisen elämää varten.

TOIVO


 ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole” JOH 11:25-26
 Joh 6:44 ”Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä.”
 ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.” Matt 24:30-31