MIRIAM

Ryhmän vetäjä: Nanja Kemppainen

 


Miriam on yhteiskristillinen tanssiryhmä, joka syntyi yhteisestä halusta ilmaista kiitollisuutta ja rakkautta hyvää Jumalaa kohtaan muutenkin kuin kirkossa istumalla tai laulamalla ja soittamalla: koko keholla ja olemuksella, liikkumalla ja tanssimalla.

Tanssi/karkelo on raamatun esimerkin mukainen eräs julkinen ilon, kiitoksen ja ylistyksen ilmaisumuoto. Tanssi on myös osa Jumalanpalvelusta. Ylistystanssilla on paikka myös meidän srk:n jumalanpalveluselämässä.

Ylistysryhmä Miriam on saanut nimensä Mooseksen siskon Miriamin mukaan. Kun israelilaiset pakenivat Egyptin orjuudesta, auttoi Jumala heitä halkaisemalla Kaislameren kahtia, jolloin he saattoivat käydä meren poikki kuivaa myöten. Israelilaisten ylitettyä merenpohjan, antoi Jumala veden tulla takaisin ja niin heidän takaa-ajajansa egyptiläiset hukkuivat sotavaunuineen kaikkineen. Silloin Miriam viritti kiitoslaulun ja johdatti kaikki israelin naiset ylistykseen ja karkeloon. (Toinen Moos. 14-15) Esikuvansa tavoin Miriam-ylistysryhmä haluaa olla rohkaisemassa ja johdattamassa uskovia ylistykseen.

Miriam on omien ylistystanssikoreografioiden lisäksi viimeisen vuoden ajan opetellut israelilaisia kansantansseja, joista suurimmassa osassa on hengellinen sanoma - sanat jopa täysin suoraan Raamatusta. Ryhmä kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti, tanssii pääasiassa omaksi ja Jumalan iloksi, mutta mielellään on mukana myös eri seurakuntien tilaisuuksissa ja muissakin tapahtumissa välittämässä eteenpäin Jumalan rakkautta ja iloa. 

”Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.
Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.
Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!”
Psalmi 150