Jumalan olemus

-yleinen ilmoitus: luonto, historia, ihmisen olemus (Room. 1:19‐20)

-erityinen ilmoitus: Jumalan Sana; Raamattu, Jeesus Kristus (Hebr. 1:1‐2)

Jumala on suuri. Hän on:

 • henki
  o Joh 4:24, Joh 1:18, 1 Tim. 1:17, 6:15‐16. Jumala on henki. Hän ei ole
  rajoittunut fyysiseen olemukseen tai tiettyyn paikkaan.
 • persoona
  o 2 Moos. 3:14. Jumalalla on nimi ja hänellä on persoonan ominaisuudet: hän
  tietää, tuntee, tahtoo ja toimii, hän puhuu ja hänelle voi puhua ja hänet voi
  kohdata.
 • elävä
  o Hebr. 11:6, 1 Tess. 1:9. Hän oli jo alussa (1 Moos. 1:1). Kaikki elämä riippuu
  hänestä (Matt. 6:25‐33). Hän on riippumaton kaikista muista (Ap.t. 17:25).
  Jumala ei tarvitse meitä, mutta me tarvitsemme Jumalaa.

-ääretön
o kaikkialla läsnäoleva: Ap.t. 17:24‐25, Jer. 23:23, Ps. 139:7‐12. Jumala ei ole
rajoittunut mihinkään paikkaan ja hän on kaikkialla löydettävissä.
o aikaan rajoittumaton: Matt. 28:19‐20, Ps. 90:1‐2, Juud. 25. Jumala ei ole
sidottu aikaan ja hän on ajan yläpuolella. Hän on ollut olemassa, hän on ja
hän tulee olemaan. Hän ei muutu tai kehity.
o kaikkitietävä: Ps. 147:5. Hän tietää yhtä hyvin menneisyyden kuin
tulevaisuuden. Hebr. 4:13. Hän on kaikkitietävä ja näkee kaiken.
o kaikkiviisas: Ps. 104:24. Hän on viisas ja toimii täysin viisaasti. Jumala tietää
aina, mikä on parasta.
o kaikkivaltias: 1 Moos. 17:1, Matt. 19:26: Hän on kaikkivaltias. Mark. 4:35‐41,
Matt. 14:22‐33. Hän on luonnonlakien yläpuolella. Ps. 115:3. Hän tekee mitä
tahtoo. Hän kykenee jopa muuttamaan ihmisen.
o Mutta: Jumala ei voi tehdä menneisyydessä tapahtuneita asioita
tapahtumattomiksi. Hän ei voi toimia vastoin omaa olemustaan. Hän ei tee
toisin kuin on luvannut (Hebr. 6:18). Jumala toimii johdonmukaisesti.

-muuttumaton
o Ps. 102:26‐27, Mal. 3:6, Jaak. 1:17. Jumala on laadullisesti muuttumaton; hän
on täydellinen eikä hän millään tavalla kasva tai vähene. Hänen ajatuksensa,
tekonsa ja toimintansa on muuttumatonta.

Pohdittavaksi: Miten sinun käsityksesi Jumalasta on muodostunut? Millainen on sinun
Jumalasi? Mitä merkitystä on sillä, että sinulla on oikea kuva Jumalasta?
Pohdittavaksi: Mitä sinun elämässäsi merkitsee se, että Jumala on elävä persoona, kaikkialla
läsnäoleva, aikaan rajoittumaton, kaikkitietävä, kaikkiviisas, kaikkivaltias ja muuttumaton?

Jumala on hyvä. Hän on:

a) moraalisesti hyvä

-pyhä
o 2 Moos. 15:11, Jes. 57:15, Jes. 6:1‐4: Jumala on pyhä.
o 3 Moos. 11:44‐45, Matt. 5:48, 2 Kor. 6:14‐7:1, Efes. 5:27. Hän odottaa
seuraajiltaan pyhyyttä.

-vanhurskas
o Ps 19:8,9, 1 Moos. 18:25. Jumala toimii vanhurskaasti. Häneen voi luottaa.

-oikeudenmukainen
o 1 Moos. 2:17, Room. 6:23, 5 Moos. 7:9. Jumala tuomitsee lakinsa mukaisesti.
Hän ei toimi puolueellisesti.
b) totuudenmukainen

 • aito ja todellinen
  o Joh. 17:3, 1 Tess. 1:9. Jumala on todellinen, toisin kuin epäjumalat.

b) totuudenmukainen

o 1 Sam. 15:29, Tiit. 1:2, Joh. 17:17,19. Jumala ei koskaan valehtele. Hän ei voi
valehdella, koska se olisi hänen olemuksensa vastaista.

-uskollinen
o 1 Tess. 5:24, 1 Kor. 1:9. Jumala tekee aina, kuten on luvannut.

c) rakkaus

-rakastava
o 1 Joh. 4:8, 2 Kor. 13:11: Jumala on rakkaus.
o Joh. 3:16, 5 Moos. 7:7‐8, Room 5:6‐10, Ap.t. 14:7. Jumala rakastaa ihmistä.
o Joh 15:12. Jeesus käski opetuslasten rakastaa toisiaan, kuten hän oli heitä
rakastanut.

-armollinen
o 2 Moos. 34:6, Efes. 1: 5‐8, Tiit. 3:4‐7. Jumala ei kohtele ihmistä tämän ansion
mukaan, vaan armahtaen. Pelastumme armosta uskon kautta (Efes. 2:8,9).

-laupias
o Ps. 103:13, Mark. 1:41, Matt. 14:14, Matt. 9:35‐36. Jumala rakastaa ja auttaa
häntä tarvitsevaa, myötätuntoisesti ja säälien. Samoin hänen omiensa tulisi
toimia (1 Joh. 2:7‐11, 3:11‐18).

-pitkämielinen
o Ps 86:15, Room. 2:4, 9:22, 1 Piet. 3:20. Jumala on pitkämielinen viivyttäen
tuomiotaan ja tarjotessaan pelastusta ja armoaan.
Pohdittavaksi: Mitä sinulle merkitsee se, että Jumala on pyhä, vanhurskas ja
oikeudenmukainen? Miten ihmissuhteisiisi vaikuttaa se, että Jumala on totuudenmukainen,
uskollinen, rakastava, armollinen, laupias ja pitkämielinen?

Jumala on yksi ja kolmiyhteinen.

Jumalan kolmiyhteys Vanhassa Testamentissa:
o 5 Moos. 6:4: ”Meidän Jumalamme, Herra on yksi.” (’ehad’ = kollektiivinen yksi)
Jumalan olemus on yksi, mutta Jumala on useampi persoona.
o 1 Moos. 1:26, 11:7: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme”, ”Sekoittakaamme
heidän kielensä”
o 1 Moos. 1:1,26: Jumalan nimi ’Elohim’ on monikkomuodossa.

Jumalan kolme persoonaa

 • Isä
  o Joh. 6:27, Fil. 2:11, 1 Kor. 8:4,6. Jeesus ja apostolit kutsuivat Jumalaa Isäksi.
 • Poika
  o Fil 2:5‐11, Hebr. 2:1,5, Joh. 1:1,18, 1 Joh. 5:20, Room. 9:5. Apostolit opettivat, että
  Jeesus on Jumala.
  o Joh. 20:28. Jeesus hyväksyi häneen kohdistuneen Jumalan palvonnan.
  o Joh. 5:23. Jeesus vaati samaa kunnioitusta, jota osoitettiin Isälle. Hän antoi syntejä
  anteeksi kuten Jumala (Mark. 2:8‐10), sanoi Jumalan enkeleitä omikseen (Matt.
  13:41), sanoi omaavansa Jumalalle kuuluvan hallinta‐ ja tuomiovallan (Matt.
  24:30, 25:31) ja hän todisti monilla teoillaan olevansa Jumala. Hänet tuomittiin
  siksi jumalanpilkasta, mutta hän ei vastustanut näitä syytöksiä.

-Pyhä Henki
o 2 Kor. 3:17, Joh. 14:26. Pyhä Henki ei ole persoonaton voima, vaan persoona.
o Ap.t. 5:3,4. Pyhälle Hengelle valehteleminen oli Jumalalle valehtelemista.
o Ap.t. 3:2. 8:29, Ilm. 1:4: Pyhä Henki on persoona, joka puhuu, kutsuu ja lähettää.
o 1 Kor. 12:4‐11. Pyhä Henki jakaa lahjoja kuten itse tahtoo.
o Pyhä Henki rinnastetaan Jumalaan (esim. Matt. 28:19, 1 Piet. 1:2).

Jumalan kolminaisuus on esillä hyvin voimakkaasti erityisesti Uudessa Testamentissa,
varsinkin Paavalin kirjeissä, mutta myös evankeliumeissa.
Vaikka sanaa kolmiyhteinen ei ole Raamatussa, tämä totuus nousee esiin kymmenissä
Raamatun kohdissa. Siksi kolminaisuusoppi ei ole ihmiskeksintö vaan Raamatun ilmoitus. Se
on pelastuksen kannalta keskeinen, sillä Jumalan täytyi tulla maailmaan Pojassaan
lunastamaan ihminen ja Pyhässä Hengessä uudestisynnyttämään hänet. (Lähde: Juhani Kuosmanen: http://www.uskonet.fi/artikkelit/162/jumalan_olemus)

Lisämateriaalia:

Luoto Valtter. 2004. Pientä puhetta suuresta Jumalasta. Aikamedia Oy.
Erickson Millard J. 1986. Christian Theology. Baker Book House Company.
http://www.suomenhelluntaikirkko.fi

Pohdittavaksi: Ketä kristitty rukoilee ja palvoo – Isää vai Poikaa vai Pyhää Henkeä
– vai heitä jokaista?