Lähetystyön strategia

SAARIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNNAN LÄHETYSNÄKY 2015

Missio:

Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn, johon ei voi olla reagoimatta. Pyhä Henki johtaa käskyn noudattamisessa. Lähetystyö painottuu evankeliumin julistamiseen vähän saavutettujen kansojen joukossa.

Lähetysnäkyä pyritään pitämään yllä jokaisessa työmuodossa lapsi- ja nuorisotyöstä alkaen.

Rukous on osa seurakunnan lähetystyötä. Rukoillaan eri lähetyskenttien puolesta.

Arvot:

Kohdennetaan työtä sinne, missä evankeliumille on tarvetta tai kysyntää, vaikka työ ei heti kantaisi hedelmää monien uskoon tulleiden muodossa.

Työntekijän pitää voida luottaa lähettäjäseurakuntaan ja siihen, että hänestä pidetään huolta.

Lähetysnäky ohjaa rahankäyttöä, eikä päinvastoin.

Periaatteet:

Lähetystyötä tehdään ensisijaisesti FIDA:n kautta, joka myös kouluttaa kentälle lähtijät.

Osallistutaan Keski-Suomen lähetystoimikunnan työhön. Toimikunta mm. antaa suosituksia ja pyytää kannatuksia läheteille, jonka jälkeen seurakunnassa päätetään mahdollisuuksista osallistua kannatukseen.

Lähetystyön painopiste on evankeliumin julistamisessa. Kehitysyhteistyö ja sosiaalinen työ ovat nekin tärkeitä, mutta painotamme evankeliumin julistamista ja sen opettamista.

On tärkeää julistaa evankeliumia kaikkeen maailmaan, mutta varsinkin saavuttamattomille kansoille.

Pyrimme siihen, että lähetyskohteisiimme syntyy itsensä hallinnollisesti, taloudellisesti, missiologisesti ja opillisesti toiminnastaan vastuun kantava seurakunta, mikäli siellä ei sellaista jo ole.

Seurakunta pyrkii lähettämään tai tukemaan lähetystyöntekijöitä. Seurakunta voi osallistua työntekijän lähettämiseen joko osakannatuksella tai lähettämällä kokonaan oman lähetin.

Kotiseurakunta pyrkii tukemaan työhön lähtevää lähettiä.

Kentälle ei lähetetä ilman tarvittavaa koulutusta.

Ensisijaisesti tuetaan omia lähettejä, mutta myös kansallisten määräaikaista tukemista voidaan harkita.

Tavoitteet:

Lähettävällä seurakunnalla, lähetysjärjestöllä ja lähtevällä lähetystyöntekijällä on oltava yhteinen näky tehtävästä työstä.

Lähettämispäätöksissä ja työn tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon lähetyskohteen ja siellä olevan yhteystyöseurakunnan tarpeet. Esimerkiksi: kun lähetyskohteessa tarvitaan kansallisten kouluttajaa, on lähetin hyvä kyetä vastaamaan tähän haasteeseen.

Seurakunnassa on aktiivisesti toimiva, lähetystyötä ja lähetysnäkyä edistävä lähetystiimi, joka toimii vanhimmiston kanssa yhteistyössä.

Lähetystyö ja lähetysnäky laajenevat koko seurakunnan yhteiseksi näyksi.

Seurakunnan tekemä lähetystyö kasvaa.