Te kyykäärmeitten sikiöt!

Tuulikki Pietilä | 11.7.2014 0.00

"Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja!" "Te sokeat typerykset!" "Voi teitä, te lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä". Nämä sanat sanoi Jeesus oman aikansa uskonnollisille johtajille. (Matt. 12:34, 23:17, 23)

Olen työtä tehdessäni kuunnellut Matteuksen evankeliumia kymmeniä kertoja tarkoituksenani tutkia ja opiskella tuota kirjaa. Eräänä aamuna havahduin ajattelemaan sitä, kuinka Jeesus puhui. Jeesus puhui aina totuutta. Hän puhui aina rakkaudessa. Jeesuksen tarkoitus oli aina hyvä. Hän halusi näyttää ihmisille, kuka Jumala on. Hän tuli pelastamaan heidät ja hoitamaan heitä, tuomaan eksyneet takaisin. Jeesuksen nuhteet oli tarkoitettu ojennukseksi, jotta ihmiset voisivat nähdä oman tilanteensa ja tehdä parannuksen. Kovien puheiden kuuleminen satutti uskonnollisia johtajia ja tavallistakin kansaa, mutta ainoastaan totuuden kuuleminen saattoi kääntää heidät pois tuhoon vievältä tieltä. Usein ihmiset välttelevät totuuden kohtaamista ja suojelevat itseään sen tuomalta syyllisyydeltä.

 Jeesus puhui aina rakkaudessa, ja aina totuutta. Jos sinä huomaat, että toiselle ihmiselle olisi sanottava vaikeitakin ja satuttavia asioita hänen parhaaksensa, uskallatko tehdä sen? En tarkoita, että toista kuuluisi satuttaa tarkoituksellisesti tai puhua tylysti, vaan että joskus täytyy ojentaa toista rakkaudellisella asenteella, ja lujasti. Itse olen hyvin kiitollinen siitä, että minut on pysäytetty, kun olen hengellisesti sokeana tehnyt tuhoisia asioita. Joskus ovat kovatkin sanat paikallaan. Jeesus oli antanut itsensä palvellakseen muita ja osoittaakseen heille oikean tien. Hän piti tärkeämpänä sitä, että ihmiset saivat kuulla totuuden ja saivat mahdollisuuden muutokseen, kuin sitä, että he mahdollisesti pahoittivat mielensä hänen sanoistaan. Voimme ottaa esimerkkiä Jeesuksen rohkeudesta ja askel askeleelta harjoitella totuuden puhumista rakkaudessa. "Kultaomenoita hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat." (Snl. 25:11)

Tuulikki Pietilä